Sabar Saja

By Siska Dwyta - Saturday, November 30, 2013
  • Share:

Inikah Obsesi Saya?

By Siska Dwyta - Sunday, November 24, 2013
  • Share:

Kejutan November:)

By Siska Dwyta - Saturday, November 23, 2013
  • Share:

Masuk Neraka Siapa Takut #Jangan Salahkan Jilbabku

By Siska Dwyta - Thursday, November 21, 2013
  • Share:

Gaji Pertama Buat Apa?

By Siska Dwyta - Tuesday, November 12, 2013
  • Share:

Ini Tentang Jingga dan Senja

By Siska Dwyta - Tuesday, November 05, 2013
  • Share:

Senja Berlalu

By Siska Dwyta - Monday, November 04, 2013
  • Share:

Hadapi saja:)

By Siska Dwyta - Sunday, November 03, 2013
  • Share: